İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde Covid-19 salgınına karşı ‘yeni denetimli normalleşme’ adımlarına ait detayları belirledi. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede sürece dair temel yol ve asılların, Sıhhat Bakanlığı ve Bilim Şurası’nın tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği vurgulandı. Genelgede ‘kontrollü olağanlaşma adımları şöyle sıralandı:

– Sıhhat Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Konseyi tarafından tespit edilen kriterlere nazaran vilayetler 4 başka risk kümesine (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla çabadaki önlem düzeyleri risk kümelerine nazaran belirlenecektir.

– Yeni bir karar alınıncaya kadar ise vilayetlerimizin risk kümeleri aşağıdaki biçimde belirlenmiştir;
Düşük Risk Kümesinde Yer Alan Vilayetler; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Kümesinde Yer Alan Vilayetler; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Kümesinde Yer Alan Vilayetler; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Kümesinde Yer Alan Vilayetler; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

– Koronavirüs salgınıyla çaba kapsamında vilayet bazında alınması gereken önlemler ile uyulacak kurallar, risk kümelerine nazaran belirlenmiştir. İlin hangi risk kümesinde bulunduğuna nazaran Vali tarafından Hıfzıssıhha Konsey kararlarının alınması ve 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır.

– Risk kümelerine nazaran uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Şahıslar Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan mühlet ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair metot ve temellerin uygulanmasına tıpkı formda devam edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

– Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri ortasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

– Hafta sonlarında ise; Düşük ve orta risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu üzere 21.00-05.00 saatleri ortasında uygulanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri ortasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek biçimde uygulanacak olup bu vilayetlerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri ortasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

– Düşük ve orta risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

– Yüksek ve çok yüksek risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma mühletleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri ortasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri ortasında sokağa çıkabilecektir.

– Yüksek ve çok yüksek risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde; Ulusal Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden evrak ile belgelendirmeleri koşuluyla, güzergah ve ilgili saatlerle sonlu olacak biçimde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

– Düşük, orta ve yüksek risk kümelerinde belirlenen kapasite oranlarına nazaran 07.00-19.00 saatleri ortasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi üzere işyerleri için Sıhhat Bakanlığı Covid-19 Salgın İdaresi ve Çalışma Rehberinde yer alan uzaklık şartları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için farklı ayrı olacak halde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak yerde bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve tıpkı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk kümelerindeki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri ortasında paket servisi yahut gel-al halinde, 21.00-24.00 saatleri ortasında ise yalnızca paket servis halinde hizmet verebileceklerdir.

Çok yüksek risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri ortasında paket servisi yahut gel-al biçiminde, 20.00-24.00 saatleri ortasında ise yalnızca paket servis biçiminde hizmet verebilecek olup ayrıyeten işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Covid-19 Salgın İdaresi ve Çalışma Rehberindeki ara kuralları ile Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına nazaran her bir yeme-içme yeri için oturma nizamı planı hazırlanacak ve içeride birebir anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği formda ilan edilecektir.

HES kodu denetim edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma tertibinde belirtilen halin dışında yerde katiyen fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

– Düşük ve orta risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde; girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri ortasında çalışabilecektir.
Halı saha, yüzme havuzu ve gibisi tesisler yüksek ve çok yüksek risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir.

– Düşük ve orta risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde; nikah ve nikah merasimi biçimindeki düğünler, kişi başına en az 8 m2 alan ayırmak, iştirakçi sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sonlu olmak üzere yapılabilecektir.

Yüksek ve çok risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde; nikah ve nikah merasimi formundaki düğünler, kişi başına en az 8 m2 alan ayırmak, iştirakçi sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sonlu olmak üzere yapılabilecektir.

– Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel konsey dahil şahısların bir ortaya gelmesine neden olan her türlü aktiflikleri düşük, orta ve yüksek risk kümelerinde; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve tıpkı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü önlem alınarak yapılabilecektir.

Çok yüksek risk kümesinde yer alan vilayetlerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel şura dahil şahısların bir ortaya gelmesine neden olan her türlü aktiflik ertelenecektir.

Ayrıyeten kontrol faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi gayesiyle üstte belirtildiği formda şahısların bir ortaya gelmesine neden olacak her türlü aktifliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında ayrıca bir karar bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin kontrol takımlarınca denetim edilmesi sağlanacaktır.

– Emsal halde nikah yahut nikah merasimi biçimindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının denetiminin sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü tertip öncesinde şahsî bilgilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah yahut nikah merasimi formundaki düğün tertibi yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da direkt dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır.

– 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de olağana döndürülmüş olup Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Konseyi kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.

– Salgınla çabada kalıcı muvaffakiyetin sağlanması için paklık, maske ve ara kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak formda belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm bölümlerince azami seviyede uyulması büyük değer taşımaktadır.
Bu çerçevede yürütülecek kontrol faaliyetlerinin aktifliği ve sürekliliği kadar aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesi de sürecin bir an önce neticelenmesini direkt etkileyecektir.
Aşılama programı kapsamında her geçen gün süratle artan aşılanan nüfus oranıyla bir arada tüm vilayetlerimizde beklenen olağanlaşma kararlarının alınması daha da kolaylaşacaktır. (HABER MERKEZİ)

ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort bursa escort escort bursa kartal escort pendik escort
gaziantep escort
cialis escort konya gaziantep escort