Mor Dayanışma, 8 Mart’a giderken, ‘İstanbul Mukavelesi uygulansın’ sloganıyla taleplerini yinelemek için Kadıköy’de Süreyya Operası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, ‘Erkek hâkim siyasetler = Palavralar, dolanlar, hak gaspları, İstanbul Kontratı Uygulansın’ pankartı açılırken, ‘Tecavüz kriz masaları derhal açılsın’, ‘Grevio raporu Türkçeye çevrilsin’ dövizleri taşındı.

Basın açıklaması metnini Mor Dayanışma üyesi Çağla Akdemir okudu. Pandemi süreci ile krizlerin daha da görünür hale geldiğini ve bayanların gündeminde şiddet, yoksulluk, işsizlik, hastalık, bu süreç ile artış gösteren konut emeği ve emek sömürüsü olduğunu belirten Akdemir, araştırmaların da pandemi devrinde bayana yönelik şiddetin arttığını, bayanların kazanılmış haklarına hücumların katlandığını gösterdiğini söyledi.

İktidar koalisyonunun attığı her adımın erkek hükümran sistemden yana olduğunu ve bayana yönelik şiddetle gayrette aktif rol almak yerine İstanbul Kontratı ve 6284 Sayılı Kanunu amaç tahtasına koyduklarını tekraren deneyimlediklerini belirten Akdemir şunları söyledi: “Mor Dayanışma olarak bayana yönelik şiddetin önünü açan siyasetleri, palavraları, ihlalleri teşhir etmekten, bayanları vefata sürükleyen uygulamaları dillendirmekten, şiddetin durdurulması için gerekli adımların atılmasını talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nde ve 6284’te geçen geniş şiddet tarifleri şiddetle çabada de kabul görüyor mu? Yoksa ‘senden makus durumda olanlar var’ diyen vazifeliler üzere bayanların beyanları kulak ardı mı ediliyor? Bayanların çektiği acının derecesine nazaran bayanlara ruhsal şiddet mi uygulanıyor?”

İSTANBUL MUKAVELESİ’NİN KIYMETİ

İstanbul Sözleşmesi’nin ehemmiyetine vurgu yapan Akdemir, kelamlarına şöyle devam etti: “Toplumsal cinsiyet rollerinin ve klişelerin değiştirilmesini ve eğitimin her etabında toplumsal cinsiyet eşitliği bahisli dersler yapılmasını önerirken, çeşitli üniversitelerde vazifeli erkeklerin son devirde artan açıklamalarıyla cinsiyet ayrımcılığı ve ataerki yine üretiliyor. 6284 Sayılı Kanun’da ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına, bayanın insan hakları ve bayan erkek eşitliği konusunda dersler konulması unsuru varken, uygulama tam aksisi istikamette ilerliyor. İstanbul Sözleşmesi’nin bayana yönelik şiddeti tedbire konusundaki bir öbür teklifinin STK ve medya ile işbirliği yapılması lakin ana akım medyada şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak yerine toplumsal cinsiyet rollerinin ve şiddetin yine üretiliyor ve legalleştiriliyor.

‘LGBTİ+ DERNEKLERİNE KAYYUM ATAMANIN ÖNÜ AÇILIYOR’

STÖ’lerle işbirliği yerine bayan derneklerini kapatma, mühürleme siyasetinin uygulandığını söyleyen Akdemir, “Son periyotta iktidarın gündeme getirdiği, sivil toplum örgütlerinin keyfi olarak faaliyetlerinin kısıtlanabileceği ve mal varlıklarına el konabileceğini içeren yasa değişikliği ile sivil toplum güçsüzleştirilmek ve örgütlenme hakkımız elimizden alınmak istenmektedir. Bu kanunla bilhassa bayana yönelik şiddetle gayret eden bayan ve LGBTİ+ derneklerine kayyum atamanın önü açılıyor” dedi.

’45 BİN 920 BAYAN İHBAR ETTİ’

Belediye Kanunu’na nazaran 237 belediyede sığınma konutu olması gerektiğini hatırlatan Akdemir, yalnızca 32 belediyede bayan sığınma konutu bulunduğunu belirterek, rastgele bir yaptırım olmadığı için belediyelerin bu hususa öncelik vermediğine dikkati çekti: “Türkiye’de bayana yönelik şiddetin hangi boyuta ulaştığını yalnızca geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan KADES uygulamasına 45 bin 920 bayanın ihbarda bulunmasından bile görebiliyoruz lakin şiddetin boyutunu gösteren bu sayılara karşın bu şiddetin önlenmesine dair nasıl tahliller bulunduğu muamma. Yalnızca 2020 yılında şiddete uğrayan ve öldürülen bayan ve çocuk sayısı 2 bini aşmışken, ülke genelinde 3 bin 454 kapasiteli 144 sığınma meskeninin olması şiddeti önlemede olduğu üzere şiddet halinde müdahalede de ne kadar geride kaldığımızı ortaya koyuyor.”

‘GREVİO RAPORU TÜRKÇE’YE ÇEVRİLSİN’

Bayana yönelik şiddeti tedbire taleplerinin görmezden gelindiğine dikkat çeken Akdemir, iktidara İstanbul Kontratı kapsamında yapılması gerektiğini belirtti: “Cinsel şiddetle çaba kapsamında tecavüz kriz masalarının oluşturulması tarafındaki İstanbul Mukavelesi unsuru doğrultusunda rastgele bir adım atılmadı. Şimdi bir tane bile tecavüz kriz masası kurulmuş değil. İstanbul Mukavelesi’nin yargılama başlığı altında; bayanlara yönelik şiddetin hata sayılıp cezalandırılması gerektiği yer alsa da, 2020’de 711 failden yalnızca 54 erkek tutuklandığı, 5 faile konut mahpusu yahut elektronik kelepçe verildiği bilgisi bu hususta da erkek yargının faillerden taraf olduğunu gösteriyor. Taraf devletlere her türlü şiddet olayıyla ilgili birleştirilmemiş istatiksel datayı sistemli aralıklarla toplamaları ve kamuoyuyla paylaşma yükümlüğü veriyor. Fakat gerçek ve muteber bilgiye ulaşılmadığı üzere bu cins dataların ‘’kadın cinayetleri azaldı, şiddet azaldı’’ telaffuzlarını güçlendirmek için çarpıtılıp gizlendiği bir süreci deneyimledik. Son 3 yıldır Grevio raporunun Türkçe’ye çevrilmediğini bunun da gerçek bilgileri saklama saikiyle yapıldığını, bayan örgütlerinin tuttuğu çetelelerden şiddetin arttığını, bayanları koruyamadığınızı çok yeterli biliyoruz.”

‘KADIN KATLİAMLARININ ÖNÜ AÇILDI’

Bayan düşmanı siyasetlerin, bayanları gaye gösteren telaffuzların, eril şiddeti yasallaştıran haberlerin, bayan katillerine verilen ceza indirimlerinin bayana yönelik şiddetin sorumlusu olduğunu belirten Akdemir, “İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284’ün aktif uygulanması için daha kaç bayanın ölmesi bekleniyor? Bayanları ikincil pozisyonda gören tahakküm zihniyeti yasallaştırılmıştır. Bayan katliamlarının önü açılmıştır” dedi.

Akdemir bayanların taleplerini şu biçimde sıraladı:

* Mevcut sığınma meskenlerinin şartları güzelleştirilmeli ve hiç bir bayanın geri gönderilmeyeceği biçimde sayıları ve kapasiteleri arttırılmalıdır.

* Bayanların 24 saat boyunca ulaşıp takviye alabilecekleri acil ve hususa özel takviye çizgisi derhal oluşturulmalıdır.

* Tecavüz kriz merkezleri hemen oluşturulmalıdır.

* Bayana yönelik şiddetle çabada yer alacak her ünite, her kurumda bulunan ve bulunacak şahısların toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından yeterliliği denetlenmelidir ve çalışanlara bayanın insan hakları ile bayan erkek eşitliği konusunda sistemli ve daima eğitimler verilmelidir.

* Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi MEB müfredatında okutulmalıdır.

* Bayanlara şiddetle uğraşta izlemesi gereken yollar ve haklarla ilgili bilgilendirici yayınlar yapılarak yaygınlaştırılmalıdır.