revizyon uygulama imar plani 14222360 local

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNURAdıyaman Merkez Alitaşı Mahallesi, Altınşehir Mahallesi, Sümerevler Mahallesi, Yenisanayi Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 03/06/2021 tarih ve 189 sayılı Belediye Meclis kararı…

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Adıyaman Merkez Alitaşı Mahallesi, Altınşehir Mahallesi, Sümerevler Mahallesi, Yenisanayi Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 03/06/2021 tarih ve 189 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

Planlara ait paftalar 24/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planlarına askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

Kaynak: Habermetre

ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort bursa escort escort bursa kartal escort pendik escort
gaziantep escort
cialis escort konya gaziantep escort