T. C. ÇELİKHAN KAYMAKAMLIĞI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hasan Basri ÖĞÜT Vakıf Müdürü Abuzer ALTAŞ Sunay AYAZ Ayhan TAŞDEMİR Eyup GÜLTEKİN Sos. Yrd. ve İnc. Görevlisi Sos. Yrd. ve İnc.

T. C. ÇELİKHAN KAYMAKAMLIĞI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hasan Basri ÖĞÜT Vakıf Müdürü Abuzer ALTAŞ Sunay AYAZ Ayhan TAŞDEMİR Eyup GÜLTEKİN Sos. Yrd. ve İnc. Görevlisi Sos. Yrd. ve İnc. Görevlisi Muhasebe Görevlisi Büro Görevlisi Ekrem YERLİKAYA Yardımcı Hizmetler (Şoför) İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Görevleri 1-Vakfımızın amacı 3294 Sayılı Kanun kapsamına göre Fakru Zaruret içinde bulunan muhtaç kişilere küçük bir yardım ile eğitim öğretim imkanı sağlamak, topluma faydalı hale getirilecek kişilere yardım etmek, üretken duruma getirmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak sureti ile gelir dağılımını adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı teşvik etmektir. 2-Çelikhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Olarak Katılımcı, şeffaf, etkin bir biçimde hizmet sunan ve ülkemizin sosyal yar­dım politikalarını belirlemede öncü, uzmanlığa dayalı bir kurum olmak. Eğitim, sağlık ve diğer sosyal yardımların etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak sosyal politikalar oluşturmak ve bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmektir . Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağla­mak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul dilimin­de yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata uyum sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmek bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmektir. 3- İlçe Vakıf iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi; evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek 4- Mevzuat ve Vakıf Başkanının verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi 2022 YAŞLILIK MAAŞI VE SOSYAL DESTEK YARDIMLARI BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER 1. SYDVBaşvuruKayıtFormu(İlkdefabaşvuruyapılıyorsa)

2. BaşvuruDilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) Adres: Yunus Emre Mahallesi Hükümet Caddesi Çelikhan/Adıyaman e-posta: celikhansydv@gmail. com Tel: 0(416) 451 28 45 Fax: 0(416) 451 28 84

Kaynak: Habermetre

ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort bursa escort escort bursa kartal escort pendik escort
gaziantep escort
cialis escort konya gaziantep escort