Rekabet Kurumu’nun akabinde Şahsî Dataları Müdafaa Heyeti da WhatsApp uygulaması hakkında yurtdışına data transferi ve temel prensipler tarafından resen inceleme başlattı. Heyet, süreci takip ederek, 8 Şubat’a kadar mevzuyu kıymetlendirecek. Bu tarihe kadar WhatsApp, aldığı karardan vazgeçmezse yaptırımlar devreye girecek.

 

 

KONSEYİN WHATSAPP ADIMLARI NE OLACAK?

Heyet, kanunun 18’inci unsuru uyarınca, data güvenliğine ait yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete 2 milyon lira para cezası kesecek. İkinci adım olarak ise kanun kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu’na (BTK) yazı yazılacak. WhatsApp uygulamasının engellenmesinin talep edileceği öğrenildi. KVKK yetkililerinden edinilen bilgiye nazaran, kanun uygulamaların lisans iptali talebi için KVKK’ya yetki veriyor.

 

 

Lakin WhatsApp fiyatsız bir uygulama olduğu ve BTK tarafından halihazırda bir lisansı bulunmadığı için, ‘veri güvenliği’ uyarınca engellenebilir.

KVKK’DAN SON DAKİKA WHATSAPP AÇIKLAMASI

Ferdî Bilgileri Müdafaa Şurası (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkındaki incelemesinde, yurt dışında yerleşik bilgi sorumlularına yapılacak transfer konusunda mevzuat kararlarına terslik olup olmadığını, “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve legal gayeler için işlenme” ve “işlendikleri gayeyle ilişkili, hudutlu ve ölçülü olma” unsurları açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediğini mercek altına alacak.

Ferdî Dataları Muhafaza Kurulunca, WhatsApp uygulaması hakkında, data sürece koşulları, yurt dışına bilgi transferi ve temel unsurlar istikametinden resen inceleme başlatılması kararının münasebetine ait açıklama yapıldı.

Ferdî dataların işlenebilmesi için 7 Nisan 2016’da Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Ferdî Bilgilerin Korunması Kanununda belirtilen kaidelerden birinin mevcut olması gerektiği anlatılan açıklamada, bu kaidelerin bulunmadığı durumlarda şahsî bilgilerin fakat ilgili kişinin açık isteği alınmak suretiyle işlenebileceği aktarıldı.

Kanunda yer alan “açık rıza”nın kişinin sahip olduğu bilginin işlenmesine kendi isteğiyle hukuka uygun halde onay vermesi manasını taşıdığı belirtilen açıklamada, verilen açık isteğin geri alınabileceği tabir edildi. Açıklamada, geri alma beyanının data sorumlusuna ulaştığı andan itibaren karar doğurduğu belirtildi.

FARKLI AYRI AÇIK İSTEK GEREKİR

Bu hususlarla ilgili Heyetin daha evvel verdiği kararların hatırlatıldığı açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Söz konusu Şura kararında da belirtildiği üzere, öncelikle şahsî bilgilerin işlenmesi sırasında ilgili şahıslardan alınan açık istek, data sorumluları tarafından bir hizmetin ifası için ön koşul olarak ileri sürülemeyecektir. Kanunun 4’üncü unsuru uyarınca ferdî bilgilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, muhakkak, açık ve legal maksatlarla ve işlenme emeliyle bağlı, sonlu ve ölçülü olma unsurlarına uygun olarak işlenmesi, hangi şahsî bilgilerin işleneceği yahut hangi gayelerle kimlere aktarılacağı konularında gerekli bilgilendirmenin yapılmış olması ve her bir işleme/aktarma faaliyetine yönelik seçenek sunulmak suretiyle başka farklı açık istek alınması gerekmektedir.

Öbür taraftan, Kanunun ‘kişisel bilgilerin yurt dışına aktarılması’ başlıklı 9’uncu unsurunda, ferdî dataların, ilgili kişinin açık isteği olmaksızın yurt dışına aktarılamayacağı, lakin anılan kararın ikinci fıkrası uyarınca Kanunun 5’inci hususunun ikinci fıkrası ile özel nitelikli ferdî bilgiler bakımından 6’ncı unsurunun üçüncü fıkrasında belirtilen kaidelerden birinin varlığı ve şahsî datanın aktarılacağı yabancı ülkede kâfi müdafaanın bulunması, kâfi muhafazanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki data sorumlularının kâfi bir muhafazayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Heyet müsaadesinin bulunması kaydıyla ferdî dataların ilgili kişinin açık isteği aranmaksızın yurt dışına aktarılabileceği düzenlenmiştir.”

WhatsApp kullanıcılarından ne talep ediyor?

KVKK’nın açıklamasında, WhatsApp Inc tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların şahsî bilgilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına istek verilmesini içerecek halde kullanım kurallarının güncellendiği, bu kapsamda “rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine” dair kullanıcılara bilgilendirme yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bilgilendirme metninde yönlendirme yapılan Saklılık Siyaseti’nde ise hangi dataların hangi hedeflerle işleneceğinin tabir edildiği aktarılan açıklamada, işlenen ferdî bilgilerin WhatsApp Inc tarafından hizmet aldığı ve hizmet verdiği şirketler ile öteki üçüncü taraf data sorumluları üzere net olarak belli olmayan taraflara teknik dayanak, teslimat ve öteki hizmetleri sağlamak, araştırma yapmak, pazarlama ve anket üzere tekrar belli olmayan maksatlarla aktarılacağının belirtildiği kaydedildi.

İncelemede nelere bakılacak?

Açıklamada, incelemede şahsî dataların WhatsApp Inc tarafından işlenmesine ve yurt dışında yerleşik öbür bilgi sorumlularına aktarılmasına ait açık istek alınması konusunda ön kıymetlendirme yapıldığı belirtildi.

Uygulamanın kullanım yaygınlığı da göz önünde bulundurularak bu durumun bir ihlal oluşturup oluşturmadığı, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluğu, yapılan güncelleme ile hizmetin istek kaidesine bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı ve WhatsApp Inc tarafından yurt dışında yerleşik data sorumlularına yapılacak transfer konusunda ilgili Kanuna terslik olup olmadığı taraflarından inceleme yapıldığı kaydedildi.

ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort bursa escort escort bursa kartal escort pendik escort
gaziantep escort
cialis escort konya gaziantep escort