Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Habertürk TV yayınına katılarak soruları yanıtladı. “Parlamenter sistem isteemek siyasi gericiliktir’ diyen Uçum, Cumhurbaşkanı İrtibat Lideri Fahrettin Ultun’a yapılan tenkitleri de “İletişim Lideri’ne ‘Hesap verecek’ demek, devletten hesap sormaktır” kelamlarıyla amaç aldı. Uçum’un açıklamalarından satır başları şöyle:

ANAYASAL ŞARTLAR OLUŞMUŞSA ELBETTE KAPATMA KARARI VERİLEBİLİR: (HDP’ye kapatma davası) Toplum, demokratik kurumlar katlanamaz noktaya gelmişse, ortaya çıkan sonuç taşınamayacak duruma gelmişse. Bu bir demokrasi sıkıntısı değil. Terör vesayetinden kurtulmak için efor yoksa, terör örgütleriyle küme tertibiyle hareket ediliyorsa. Katliamlara karşı net haller alınamıyorsa. Meclis’te terör propagandası olabilecek siyaset yürütülüyorsa… Türkiye toplumu bu türlü bir birikim noktasına gelmiş durumda. Meclis süreçleri açısından, katliamlar, hudut ötesi durum açısından. HDP bundan yanlışsız okumalar yapıp, radikal bir değişikliğe girerse, terörle ortasına aralık koyarsa kimse ona niçin uzaklık koydun diyebilir mi? Tam bilakis onu dayanaklar. Ancak terör vesayeti üzerinden baskıları yapanlarla önemli çatışmaya girer. HDP o tartışmaya girer mi, girmez mi? Anayasal şartlar oluşmuşsa elbette kapatma kararı verilebilir. Lakin benim bir şey demem mümkün değil. Zira bu Anayasa Mahkemesi’ne bir tavır dikte etmektir. Sonuçta bunu kıymetlendirecek olan Yargıtay Başsavcılığı, kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi’dir. Fakat emin olun Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar herkesin kabul edeceği karardır.

BAĞLANTI BAŞKANLIĞI’NA HESAP SORMAK DEVLETE HESAP SORMAKTIR: Bağlantı Başkanlığı bu devletin bir kurumudur. Yeni sistemin getirdiği bir kurumdur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca birinci sefer devlet irtibatını son derece güçlü bir kurumsal yapıya oturtmuş ve bunu demokratik iradeye bağlamıştır. Natürel ki bu kurum birtakım faaliyetler yürütür. Aslı bu kurum devletin bağlantısını yürütüyor. Bugün Fahrettin Beyefendi olur yarın Ahmet Beyefendi olur, oburu olur. Sonuçta devletin muhtaçlıkları üzerinden ortaya koyduğu yaklaşıma ‘hesap vereceksiniz’ demek devletten hesap sormak demektir. Yaptığı faaliyetleri eleştirebilirsin. Fakat ben bu devlete hesap soracağım demek… Tenkitleri oradaki sorumluluk üstlenmiş aktörler üzerinden yapabilirsiniz, gerekli duyuruları yapabilirsiniz. Ancak kurumsal olarak bu yapıları karşınıza alırsanız siz devleti karşınıza almış oluyorsunuz. ‘Ben sizden hesap soracağım’ demesi ne demek? Demokrasilerde hesap hukuk mecrasında sorulur, seçimlerle sorulur. Sen nerede hesap soruyorsun?

PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK SİYASİ GERİCİLİKTİR: Siyasi partisi yok, milletvekili yok. Bu ülkede Yalım Erez’e sayın Demirel Cumhurbaşkanı iken hükümeti kurma misyonu verdi. Bunun bir meşruiyeti var mıdır? Diyeceksin ki ben bu türlü parlamenter sisteme dönüyorum, senin elindeki iki oyu teğe indireceğim diyeceksin halka. Bu bana nazaran siyasi gericilik, halk iradesini tanımamaktır lakin bunu açıklıkla savunsunlar. Ancak savunmuyorlarsa o vakit bu birikime teslim olmuş demektirler.

AİHM İLE AYM’NİN KONTROL NİTELİĞİ İLE BAĞLAYICILIĞI BAŞKADIR: Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptaller o kadar az ki. Evvelce çıkan kanunlarda birtakım iptaller oluyordu, artık de oluyor. İptal ettiğinde ne oldu? Demek ki o iptale uygun davranıldı. Anayasa Mahkemesi kararları iptal kararları açısından bağlayıcıdır. Ferdî müracaatlarda tıpkı sistem yok. Anayasa Mahkemesi kendi kanunu dahi bir ihlalin muhatabı mahkeme ise yine yargılama yapılır. O mahkemenin vereceği karar konusunda bir kelam söyleyebilir misiniz? İki farklı mevzu tek cümlede kullanılınca anlaşılmıyor. Anayasa Mahkemesi’nin kontrolü niteliği ile kararlarının bağlayıcı olması farklı mevzulardır. AİHM’in kontrol niteliği ile kararların bağlayıcı olması başka bahislerdir. Yargıtay bir kararı bozduğunda birinci derece mahkemesi ona direnebilir. Ne vakit bağlayıcı hale gelir, hukuk genel şurası, ceza genel heyeti o kararı verdiğinde. Hiyerarşik kontrolde bağlayıcılık diğer bir şeydir. Anayasa Mahkemesi temyiz mahkemesi mi? AİHM temyiz mahkemesi mi? Değil. Demek ki kontrolleri bir hiyerarşik değil. Taraf veren bir kontroldür. Yönlendirici kontrolün niteliği buradan çıkmaktadır. Bağlayıcılık sıkıntısı son derece net. Gerek AİHM gerekse AYM’nin kararlarının muhatabı mahkeme ise, mahkemenin zaruriliği o ihlal belgesini yine ele alma zorunluluğudur…

MİLLETVEKİLLERİ YASA YAPMA KONUSUNDA BÜYÜK GÜCE KAVUŞTU: Yeni sistemde TBMM’nin rolü Cumhuriyet tarihinin en güçlü periyodudur. Yeni sistemde yasa yapma monopolü Meclis’tedir. Evvelce kanun tasarısı olarak gelir, milletvekilleri de birden fazla nüfuz edemeden geçerdi. Bugün bütün teklifler milletvekilleri tarafından veriliyor. Bugün gidin milletvekillerine bir sorun. ‘İlk kere kendimizi milletvekili hissediyoruz’ diyorlar. Demeyen de olabilir lakin sonuçta komite liderleri var, teklif hazırlama sürecinde olanlar var. Birinci defa milletvekilleri yasa yapma konusunda büyük bir güce kavuştular. Bu Meclis, parlamenter sisteme nazaran daha güçlüdür. Sayın Meclis lideri yeni iç tüzük çalışmanı yapacaklarını açıkladı. Milletvekillerin gücü de artacak. Aslında milletvekillerinin gücü olmadığını söylemek son derece jenerik tenkitler.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMİŞTİR: Geçmişte milletvekilleri ile hükümet ortasındaki alakalar aktüele ilişkindi. Bugün her bakanlıkla milletvekilleri ortasında irtibat sistemi kurabilecek sistemler vardır. Sonuçta bakan yardımcılığı sistemi var. Bu uygulama problemleriyle sisteme ait sonuç çıkaramazsınız. Daha 2,5 yıllık pratiğimiz var. Bence Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüştünü ispat etmiştir. İkinci periyotta bunun teamülü daha da gelişecektir. Bakın ahenk maddelerini tam olarak çıkarabilmiş değiliz. 2,5 yıl oldu bu iş olmadı, ya da birtakım sorunlar var o yüzden geriye dönüş yapalım, devlet süreçlerinde, siyasi süreçlerde bu türlü olmaz. Sistemsel olarak bir imkan verdiğinizde o imkanın farkına varılması, nüfuz edilmesi bir vakit sıkıntısıdır. TBMM aslında kanun yapmayla ilgili büyük bir güç elde etmiştir. Vakit içerisinde bunun giderek daha fazla olduğunu daima bir arada göreceğiz.

CUMHUR İTTİFAKI KURUCU VE ULUSAL İTTİFAKTIR, GELİŞME İMKANLARINA SAHİPTİR: Cumhur İttifakı siyaset tarihinde alıştığımız formda parti ittifakı değil. Şu anda Meclis seçimlerinde parti ittifakını yasal hale getirmedik. Cumhur İttifak bu manada parti ittifakı değil. Parti ittifakı aşikâr bahislerde uzlaşma, taviz üzerinde mutabakat sağlamaya çalışan ittifaklardır. Cumhur İttifakı ülke ittifakıdır. Sokakta kurulmuş bir ittifaktır, 15 Temmuz’da toplumsal tabanını oluşturmuş ittifaktır. Ülkenin temel yönelimleri açısından, korunması gereken kıymet ve unsurları açısından oluşturulduğu için farklı bir ittifak. Yapan bir ittifak. 15 Temmuz sürecinde benim adlandırmamla ulusal demokratik halk ihtilaliyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kuruculuğunu yaptı. Lokal idareler, demokratik iştirakin atılması açısından bir ittifak. Bir bağımsızlık ittifakı. Son olarak medeniyet ittifaktır. Benim gözümde kurucu ve ulusal bir ittifaktır. Bir çerçeve, Türkiye fikri üzerinden her etrafa açık ittifaktır. Birebir vakitte genişleme imkanlarının da olduğunu söylüyorum. (HABER MERKEZİ)

ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort bursa escort escort bursa kartal escort pendik escort
gaziantep escort
cialis escort konya gaziantep escort