Besin dalında, insan sıhhati ve tüketim alışkanlaklarının tespit edilmesi açısından yüksek yoğnuluklu tatlandırıcılar takibe alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine Ait Bildirim, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

UYGUNLUK EVRAKI BAŞVURUSU EVİS ÜZERİNDEN

Buna nazaran, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatına ait uygunluk yazısı yahut dokümanı gerekecek. Uygunluk evrakı başvurusu, Bakanlığın Elektronik Bilgi Sürece Sistemi (EVİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

DOKÜMANLAR FİYATSIZ

Müracaatların tam ve eksiksiz olması kuralıyla 10 iş günü içinde ve ölçü açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından fiyatsız olarak uygunluk evrakı düzenlenecek.

resmi gazete 9900

MÜSAADESİZ İTHAL EDENLERE 2 YIL DOKÜMAN YOK

Bildirim kapsamındaki iş ve süreçlerde gerçeğe ters beyanda bulunanlara ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme emeline uygun olarak satış yahut kullanım yapmayan firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca uygunluk dokümanı verilmeyecek.

Dokümanlarının geçerlilik mühleti 6 ay olacak ve bu müddet uzatılamayacak.

İthalatçılar stok değişimlerini, imalatçılar da yüksek yoğunluklu tatlandırıcı kullanarak ürettikleri mamullerle, bunlarda kullandıkları yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ölçüsünü bildiride belirlenen müddetlerde EVİS’e girecek.

EVVEL ALINAN DOKÜMANLAR GEÇERLİ

Geçiş kararları kapsamında, daha ​​​​​​​önce düzenlenen ithalat uygunluk dokümanları geçerliliklerini koruyacak.

ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort bursa escort escort bursa kartal escort pendik escort
gaziantep escort
cialis escort konya gaziantep escort